Sentiment API för svenska

Många av våra klassificerare finns nu tillgängliga på flera språk. En av de populäraste som nu även finns på svenska är Sentiment. Den avgör om en text är positiv eller negativ genom att analysera språkbruket.

För ämneskategorisering finns även IAB taxonomy v2 och samtliga Topics klassificerare på flera språk inklusive svenska.

Det är gratis att använda vårt API upp till 500 anrop/dag, efter det finns det olika kostnadsnivåer från 9€ per månad (5000 anrop/dag).

This post announces that many of our classifiers are available in Swedish.